Erasmus Plus Comisia Europeana Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” - București, România Kleine Schule RODAX Management  Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Special High-school For Deaf-mute Children University Of Plovdiv
Proiect/Project GIFTED (FOR) YOU 2014-2016

Best practices to support children with high potential and to access training for gifted children with disabilities

Activitatile proiectului

O1 : Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copii cu potenţial ȋnalt, ȋn special pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi

 

A1. Pregătire - Managementul proiectului -

- elaborarea procedurilor pentru implementarea proiectului

- distribuirea responsabilităților

- reorganizarea diagramei Gantt

- selectarea echipei de management și de implementare

- recrutarea voluntarilor

- crearea unui grup pe gmail

- crearea paginii wiki

- creare logo – slogan

- activități de monitorizare - evaluare

A 2 – pregătire

Întâlnire de lucru cu echipele de lucru în Bulgaria -stabilire curricula

- semnare acorduri parteneriat

- distribuirea responsabilităților (Bg – 2, Pl – 1, Cr – 1, Ro – 3)

A 3 - întâlnire de lucru Polonia – detalii module e-learning și aplicatii pt platform

Adaptarea modulelor pt nevoile copiilor

Schimb de experiență și bune practice privind metode și tehnici de predare și formare

- stabilire structură curs de formare Bulgaria

A4 – pregătire – formarea echipei în Gifted education: ritmul de invatare, caracteristici psihologice ale copiilor,

Facilitarea accesului la platform e-learning

Citire rapidă

Metoda espere

Comunicarea eficientă între copii și părinți

Evaluarea programelor educationale

Invatare nonformala pt ICT

Dezvoltarea de activități interactive

Descoperirea aptitudinilor și stimularea potențialului acestora

A 5 . Implementare

Crearea modulelor în funcție de grupele de vârstă și de dizabilități

A.6. Implementare

Calibrarea bateriei de teste

 

O2. Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”

 

A.1 . Pregătire –

-Achizitionarea bateriilor de teste

- Achiziționarea materialului tehnic pentru filmarea cursurilor. –

-Inregistrarea cursurilor

A2. Pregătire

Proiectarea platformei

structurarea (mock –up) platformei e-learning și a aplicațiilor

A3. Implementare

Dezvoltarea platformei – cursuri, teste

A4 . follow – up

Testare, instalare și configurare platform e-learning

A5. Follow –up

Formare și instruire in realizarea de materiale pt platforma e-learning - 5 pers

A6. Intreținerea platformei

A 7 diseminare

Testarea modulelor pilot pe grupe de elevi - în cadrul școlilor partenere in proiect

 

O3: Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă.

A1. Pregătire

Promovare și vizibilitate:

- materiale informative (pliante, afișe, broșuri etc în limba engleză și limbile țărilor partenere) –

- pagină wiki

- articole în presa online / offline

- prezentări ppt

- teste gifted în limba engleză

A2. Preparare

Workshop:

- instruirea părinților și profesorilor privind utilizarea platformei e-learning pentru identificarea, evaluarea și testarea copiilor in vederea descoperirii abilităților naturale pe care le dețin

E2. Diseminare

Conferință international Gifted education for all